top of page

Grab food

เซ็นทรัลเวิลด์
เมกะ บางนา

การเรียกบริการโดยตรงจากทางGrab Food จะต้องอยู่ภายในรัศมี 8 km. จากตำแหน่งปัจจุบันของคุณลูกค้า หากเกินจากวงรัศมีสาขาที่คุณลูกค้าเลือกจะไม่ปรากฏขึ้นบนแอพพลิเคชั่น

bottom of page