Food panda

การเรียกบริการโดยตรงจากทางFood Panda จะต้องอยู่ภายในรัศมี 5 km. จากตำแหน่งปัจจุบันของคุณลูกค้า หากเกินจากวงรัศมีสาขาที่คุณลูกค้าเลือกจะไม่ปรากฏขึ้นบนแอพพลิเคชั่น

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now